Rozmiar: 15909 bajtów

- 1087 -

1354, 30 IX, Racibórz (Rathuor)

in crastino beati Michaeli archangeli

Mikołaj, książę Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppauie et Rathiboriae dux), stwierdza, że na prośbę swych córek Elżbiety (Elizabeth) i Agnieszki (Agnes), zakonnic klasztoru dominikanek w Raciborzu (Rathuor), uwolnił je od płacenia 15 grzywien rocznego czynszu ze wsi Baborów (Bauwerowicz, Bauworowitz).

Świadkowie: Jakub Paryżanin, dominikanin (Jacobus Parisiensis), Franciszek, proboszcz z Hradca (Franciscus ... in Grecz), protonotariusz książęcy.


Druk: CDS, II, s. 155, nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów