Rozmiar: 15909 bajtów

- 1088 -

1354, 30 IX, Brzeg

Dienstag nach Michaelis

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu, zatwierdza układ sporządzony przez radę miejską Brzegu w sprawie grobli między wsiami Pisarzowice i Grabowem.

Regest: CDS, IX, s. 22, nr 138.

Uwaga! Dokument wzbudza podejrzenie, bo Bolesław już wówczas nie żył, data tego dokumentu jest zatem błędna.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów