Rozmiar: 15909 bajtów

- 1089 -

1354, 6 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. II post diem sancti Francisci

Nitzko de Sommerfeld wraz ze swymi braćmi Apeczką (Apeczko), Janem (Johannes), Kunczkiem (Cunzko) i Lutoldem (Luthołdus) sprzedają Katarzynie (Katharina), wdowie po Hermanie Schonhals (Hermannus), mieszczaninie wrocławskim (Wratisl[auiensis]), 3 grzywny rocznego czynszu za 24 grzywny w Mokrej w dystrykcie średzkim (Mockra villa, Noviforensis districtus). Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), zatwierdza tę sprzedaż.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 58, s. 1091, nr 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów