Rozmiar: 15909 bajtów

- 1090 -

1354, 7 X, Świdnica

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że Jakusch Laskir sprzedał Piotrowi z Grzegorzowa i jego synom 2 łanowy folwark (Vorwerk) w Grzegorzowie.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 595, nr 398.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów