Rozmiar: 15909 bajtów

- 1092 -

1354, 28 X, Awinion (Avignon)

V Kal. Novembris. Anno secundo

Adelajda, królowa Polski (Athleyda), zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o przyznanie kanonikatu z ekspektatywą na prebendę w kościele wrocławskim jej kapelanowi Cunkowi (Cunko), kustoszowi kościoła Św. Floriana w Krakowie.

Regest: Preussisches Urkb., V, 1. s.149, nr 269; MPV, III, nr 360.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów