Rozmiar: 15909 bajtów

- 1094 -

1354, 28 X, Awinion (Auinion)

V Kal. Novembris. Anno secundo

Papież Innocenty VI na prośbę Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego (Jaroslaus archiepiscopus Gneznensis), wyraża zgodę na prowizję kanonikatu wrocławskiego z ekspektatywą na prebendę dla kuzyna w.w. arcybiskupa Alberta Spitkonis.

Regest: MBV, II, s. 119, nr 287; MPV, III, nr 359.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów