Rozmiar: 15909 bajtów

- 1096 -

1354, 28 X, Awinion (Auinion)

V Kal. Novembris. Anno secundo

Papież Innocenty VI na pro¶bę Kazimierza, króla Polski (Kazimirus Poloniae rex), wyraża zgodę na prowizję kanonikatu z prebend± dla Jana Czelegii (Johannes), niegdy¶ palatyna krakowskiego (Cracoviensis), oraz Jana awanego Suchywilk (Johannes), doktora dekretów, po ¶mierci Piotra de Moravan (Petrus) i Henryka zwanego Czopch (Henricus) w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MBV, II, s. 119, nr, 289; MPV, III, nr 360.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów