Rozmiar: 15909 bajtów

- 1097 -

1354, 6 XI, Wrocław (Wratislauia)

sexta die mensis Novembris

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus Munstery bergensis), stwierdza, iż za pośrednictwem Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... episcopus Wratisiauiensis), i Kunada de Falkenhain (Cunadus), starosty wrocławskiego (Cunadus ... Wratislauiensis), zawarto ugodę potwierdzającą wcześniejsze immunitety, na mocy których klasztor Św. Wincenttgo zwolniony był od wszelkich powinności prawa książęcego w swoich dobrach, a szczególnie od stacji (legir) we wsi i folwarku (curia seu allodium) Kilianów.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Canticzensis, Tomasz (Thomas), biskup Sarepty (Sareptensis), Mikołaj de Panewicz (Nicolaus), kustosz, Andrzej, (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), Ravoldus Schosthconis, Maciej de Molheym (Mathias), rycerze, oraz Andrzej z Warmątowic (Andreas de Eycholcz), Dobeschconus de Okelicz, Franczconus de Borsnicz.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 346.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów