Rozmiar: 15909 bajtów

- 1098 -

1354, 8 XI, Wrocław (Wratislauia)

VI Id. Nouembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności i Konrada z Turowa (Conradus de Thurow), prokuratora biskupiego, Peczco Brunonis sprzedał za 500 grzywien Janowi ze Złotoryi (Johannes de Goltberk) folwark (allodium) Kębłowice w dystrykcie wrocławskim (Camelwicz districtus Wratislauiensis) ze wszystkimi prawami i dochodami. Nabywca i jego następcy mają płacić biskupowi 3 grzywny czynszu na św. Michała. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Ramwoldus i Heydenricus, marszałek dworu, bracia zwani Stossche, Henryk de Caldensteyn (Henricus), Otto starszy (Senior), Rudgerus de Hugewicz, Andrzej Przyechod (Andreas), Mikołaj Puklerius (Nicolaus) i Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz biskupi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 22.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 372 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów