Rozmiar: 15909 bajtów

- 1099 -

1354, 17 XI, Awinion (Auinion)

XV Kal. Decembris. Anno secundo

Papież Innocenty VI powołuje na okres 3 lat m. in. biskupa wrocławskiego: (Wratislaviensis) na opiekuna klasztoru premonstratensów w Żeliwie (Czechosłowacja, Sloensis) w diecezji praskiej (Pragensis).

Regest: MBV, II, s. 122, nr 298.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów