Rozmiar: 15909 bajtów

- 1101 -

1354, 19 XI, Awinion (Auinion)

XIII Kal. Decembris. Anno seeundo

Papież Innocenty VI zgadza się, aby spowiednik Piotra de Medzibor (Petrus), rycerza z diecezji wrocławskiej, odpu¶cił mu wszystkie grzechy w godzinę ¶mierci.

Regest: MBV, II, s. 123, nr 301; MPV, III, nr 362.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów