Rozmiar: 15909 bajtów

- 1102 -

1354, 19 XI, Wrocław (Wratislauia)

XIII Kal. Decembris

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, iż w jego obecności Michał, proboszcz kościoła w Siemidrożycach (Michael ... in Symidrosicz), i Henryk, proboszcz w Kostomłotach (Henricns ... in Costemplath), zawarli ugodę kończącą spór o dziesięcinę snopową we wsiach Siemidrożyce (Symidrosicz), Jakubowice (Jacubcowicz), Sobkowice (Sobcowicz) i Szymanów (Symachowicz) w ten sposób, że Michał, proboszcz w Siemidrożycach, ma płacić Henrykowi, proboszczowi w Kostomłotach, z tego tytułu 4 grzywny rocznie. Oficjał zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Jan z Oławy (Johannes de Olauia), wikariusz katedry wrocławskiej (Wratislauiensis), Jan de Pretvorn, wikariusz kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Johannes ... Wratislauiensis), i Jerzy, syn nieżyjącego Konrada z Ząbkowic Śl. (Georgius quondam Conradi de Frankinsteyn), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 347.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów