Rozmiar: 15909 bajtów

- 1103 -

1354, 23 XI, Legnica (Legnicz)

an sente Clemens tage

Wacław, książę Śląska, i pan Legnicy, stwierdza, że Reynhart von Gusk, mieszkaniec Reischnit, wraz z bratankiem Mikołajem, sołtysem z Ulesia (Nicolaus ... von Waldow), nabył młyn zwany Pusch położony w Reischneter, zobowiązując się, że ani on, ani jego następcy nie wybudują tu nowego młyna. Sołtys i jego następcy mają dbać o urządzenia doprowadzające wodę do młyna oraz o wały i umocnienia ziemne. Od koryta doprowadzającego wodę do młyna ma przebiegać rów, dostarczający wodę do stawu rybnego, będącego własnością Reynharda von Gusk. Przepływ wody do owego stawu ma regulować umocowana w nim piasta koła od wozu, której sprawne działanie ma zapewnić sołtys.

Świadkowie: Heynich von Landiscron, Gawin, Nicze Luder, Heynich von Gusk, Niczsche von der Ozle, Mikołaj Leymhus (Nycolaus), Mikołaj, dziekan w Legnicy (Nycolaus ... Legnicz) i protonotariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów