Rozmiar: 15909 bajtów

- 1104 -

1354, 24 XI, Nysa (Nysa)

VIII Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że Henselo zwany Lynke, sołtys ze wsi Ścinawa Nyska (Stynow), sprzedał za 12 grzywien Heynconowi Andirnacht (Heynconus) i jego następcom 2 grzywny rocznego czynszu z posiadłości w tejże wsi. Biskup zatwierdza tę sprzedaż z prawem odkupu.

Świadkowie: Ranuoldus zwany Stosche, Hanco de Eychilburn, rycerze, Andrzej Sprechod (Andreas), Seghardus, jego brat, Henczo Hugowicz, Hanco Gesebicz, klienci, Jan (Johannes), notariusz biskupi.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 103, nr 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów