Rozmiar: 15909 bajtów

- 1105 -

1354, 24 XI, Nysa (Nysa)

VIII Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Episcopus Wratislawiensis), stwierdza, że Maczko ze Słupic (Slupicz) sprzedał Formosie (Formosa), wdowie po Pasku ze Świętowa Polskiego (Pasco de Polonicali Swetonia), i jej spadkobiercom karczmę w tejże wsi ze wszystkimi prawami i dochodami za 2 grzywny i 3 skojce. Wystawca potwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Hanco Eychilburn, Ramwoldus Stosse, rycerz, Zygardus i Andrzej (Andreas), bracia zwani Przycchod, Henryk (Henricus) i Otto zwani von Hugewicz, Piotr (Petrus) Mozbok, notariusz biskupi, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., WAP Opole, Dok. m. Nysy, sygn. 1354, 24 XI, Nysa.
Regest: CDS, XXXVI, s. 5, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów