Rozmiar: 15909 bajtów

- 1106 -

1354, 5 XII, Oleśnica (Olsna)

fer. VI in vigilia Nicolai Confessoris

Gelfredus, zięć (gener) Paskona z Różanki (Pasconus, Pasco de Rosental), sprzedał Piotrowi z Żar (Petrus de Soraw), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), posiadłości w Kłokoszycach wraz ze wszystkimi dochodami. Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Sl[esiae) et dominus Olznicensis), zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: m. in. Tasso Kossow.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 58, s. 1091, nr 45; Z. f. G. Schl., XVI, s. 178; przyp.1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów