Rozmiar: 15909 bajtów

- 1107 -

1354, 13 XII, Kłodzko (Glacz)

in die sancte Lucie virginis et martiris gloriose

Benussius de Chusink, starosta kłodzki (Glacz), stwierdza, iż w jego obecności Echardus zwany de Sulcz zrzekł się praw do placu zwanego "Hofstat", położonego w obrębie zamku kłodzkiego (Glacz), na górze, gdzie znajduje się nowo wybudowany klasztor kanoników regularnych pod wezwaniem NMPanny.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów