Rozmiar: 15909 bajtów

- 1109 -

1354, 19 XII, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta ante diem sancti Thome Apostoli

Konrad de Falkinhan, starosta wrocławski (Conradus ... capitaneus Wratislauiensis), stwierdza, iż w jego obecności Piotr (Petrus) i Anna (Anna), rodzeństwo Arnolda de Rychinbach (Arnoldus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), sprzedali za 10 grzywien temuż Arnoldowi 10 grzywien rocznego czynszu z posiadłości Klecina w dystrykcie wrocławskim (Clettindorf districtus Wratislauiensis) wraz z wyższym i niższym sądownictwem. Wystawca stwierdza również że rodzeństwo w. w. Arnolda, mianowicie Mikołaj (Nycolaus), Agnieszka (Agnes) oraz wspomniani Piotr (Petrus) i Anna (Anna) zeznali, iż ich brat oprócz odkupionych 10 grzywien czynszu posiada 5 grzywien rocznego czynszu dziedzicznie w w.w. posiadłości. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Henselinus de Schelndorf, Henryk Kalow (Henricus), Henryk z Sołtysowic (Henricus de Molnsdorf), Jescho ze Smolca (Smolcz), Paweł Dumlosi (Paulus), Hanko z Krakowa (Cracouia) i Henryk de Syttin (Henricus), feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1354, 19 XII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów