Rozmiar: 15909 bajtów

- 1110 -

1354, 28 XII, Głogów (Glogovia)

in die sanctorum Innocentum

Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus ... dux Slesie dominus Glogouie et Sagani), stwierdza, że w jego obecności Janko, kapelan książęcy i kanonik głogowski (Glogouiensis), kupił dla siebie i kolegiaty głogowskiej (Glogouia) od Peczca Frankinfordis, mieszczanina kożuchowskiego (Vriginstadt), 2 grzywny i 3 wiardunki rocznego czynszu z ogrodów, należących niegdyś do folwarku (allodium) Henryka Scharfe (Henricus), mieszczanina kożuchowskiego, a położonych poza miastem Kożuchowem (Vriginstat). Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Herman (Hermannus) i Henryk (Henricus), stryjeczni bracia de Kythelicz, Zygfryd z Niebyłczyc (Syffridus de Nebulschicz), rycerze, Mikołaj Kothwicz de Lessacbmdorf, Krystian de Deyr (Kristanus), Radwan (Radwanus), proboszcz w Bytomiu (Bythum), protonotariusz książęcy.


Transumpt: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów