Rozmiar: 15909 bajtów

- 1111 -

1354, 29 XII, Wrocław (Wratislavia)

in crastino innocentum

Mikołaj, mistrz szpitalników we Wrocławiu (Nicolaus ... in Wratislauia) pod wezwaniem św. Macieja, oraz cały konwent stwierdzają, że sprzedali Hankowi (Hanco) zwanemu Dremelik, sołtysowi ze wsi Kuchary (Kochern), oraz jego spadkobiercom 2 łany ziemi w ich dobrach w Siechnicy w dystrykcie wrocławskim (Zcechnicz Wratislauiensis districtus) pod sołectwo za 40 grzywien, a także 1/3 dochodów z sądownictwa, piekarnię, karczmę, jatkę i prawo wypasu 150 sztuk owiec oraz obszar trzciny wielkości 2 prętów. W.w. sołtys i jego następcy powinni świadczyć na rzecz klasztoru służbę konną lub płacić równowartość 3 grzywien. Oprócz tego wystawca sprzedaje mu 16 oczynszowanych łanów po 8 grzywien w Siechnicy, położonych k. Św. Katarzyny (Sancta Katherina), oraz roczny czynsz, który uiszczać mieli użytkujący tę ziemię chłopi, a mianowicie z każdego łanu na św. Michała po 1/2 grzywny praskiej liczby wrocławskiej oraz 1 małdrat podwójnego zboża, 8 miar pszenicy i 4 miary owsa. Sołtys i mieszkańcy wsi zobowiązani też byli do świadczeń książęcych oraz na rzecz oficjała wrocławskiego. Po śmierci Hanka zwanego Dremelik sołectwo to ze wszystkimi prawami, jakie on posiadał, ma przypaść jego bratu Mikołajowi (Nicolaus), sołtysowi w Kucharach (Kochern).

Świadkowie: Jan Baran (Johannes), proboszcz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia), Jan Gebeler (Johannes), Jan z Wlenia (Johannes de Leen), klucznik klasztorny, Piotr, komendator z Dobrzykowic Wrocławskich (Wustindorf), Jan z Ołtaszyna (Johannes de Oltheczin), komendator w Siechnicy (Zcechnicz), Jan ze Stabłowic (Johannes de Stabilwicz), Szymon z Grodziszowa (Symonus de Rorow), Tyczko (Tyczchonus) i Heynczchonus, stryjeczni bracia zwani de Borsnicz, Hanko Yesyr.


Druk: CDS, IV, s. 144, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów