Rozmiar: 15909 bajtów

- 0007 -

1349, 5 I, Wrocław (Wratizlauia)

in vigilia Epyphanie Domini

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu (Bolislaus ... dux Slesie et dominus Bregensis), oznajmia, że Mikołaj (Nycolaus), opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (aput Wratizlauiam), przekazał w dożywocie bratu, księciu Władysławowi, wieś klasztorną Dziuplinę w okręgn oławskim (Dupyn Olauiensi districtus) wraz ze wszystkimi jej przynależnościami. Po jego śmierci wieś powinna być zwrócona bez przeszkód klasztorowi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac.; WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 296.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów