Rozmiar: 15909 bajtów

- 0012 -

1349, 7 I, Świdnica (Swidnicz)

an dem nehesten tage noch dem obersten tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herr von Furstinberg und zur Swidnicz), nadaje radzie i gminie miejskiej w Jaworze (Jawor) prawo dowolnego ustanawiania czynszów z domów, ogrodów i kramów znajdujących się na terenie miasta, w jego pobliżu, a także z pastwiska.

Świadkowie: Ulryk Schaff (Vlrich), Konrad von Vchtericz (Conrat), Zygfryd von Rusendorf (Sifrit), Rudger von Wiltberg (Rudeger), Tamo von Schelndorf (Thamme), Mikołaj von Sifridow (Nickel), Piotr von Czedlicz (Peter), książęcy pisarz krajowy.


Druk: Ch. F. E. Fischer, Geschichte und Beschreibung der schlesischen Fürstentumshauptstadt Jauer, Jauer 1803, cz. 2, s. 228-229, nr 17 (niepełny).
Regest: CDS, t. XXXV, s. 37, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów