Rozmiar: 15909 bajtów

- 0013 -

1349, 7 I, Świdnica (Swidnicz)

an dem nehesten tage noch deme obersten tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, przekazuje radzie miejskiej w Jaworze 15 grzywien dochodu z mennicy miejskiej jako zastaw za 75 grzywien groszy praskich polskiej liczby. Książę zastrzega sobie prawo wykupu zastawu zezwalając radzie na odsprzedanie wymienionego dochodu pod szczegółowo określonymi warunkami. Kontrakt powyższy nie narusza przyrzeczeń danych przez rajców jaworskich Izaakowi, synowi wdowy, po Smogelinie (Ysac ... Smogelinne), dotyczących podatku menniczego (Münzgeld).

Świadkowie: Ulryk Schaff (Vlrich), Zygfryd Rusendorf (Sifrit), Wigel von Rodstok, Piotr Zedlitz (Peter von Czedlicz), książęcy pisarz krajowy dem wir diesen Brief befohlen haben und dessen Händen er ist gegeben.


Druk: Ch. F. E. Fischer, Geschichte und Beschreibung der schlesischen Fürstentumshauptstadt Jauer, Jauer 1803; cz. 2, s. 227-228, nr 16.
Regest: CDS, XXXV, s. 37, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów