Rozmiar: 15909 bajtów

- 0016 -

1349, 11 I, Awinion (Auinion)

III Id. Januarii, anno septimo

Papież Klemens VI udziela Janowi ze Środy Śl. prowizji na kanonikat wrocławski z ekspektatywą na prebendę oraz zgodę na łączenie ich z probostwem w Środzie Śl. Jako egzekutorów wyznacza papież opatów konwentów: Na Piasku, Św. Wincentego i zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 593, nr 1057.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów