Rozmiar: 15909 bajtów

- 0014 -

1349, 11 I, Awinion (Auinion)

III Id. Januarii, anno septimo

Karol, król czeski, prosi papieża Klemensa VI o pozwolenie przeznaczenia dochodów z dziesięcin zebranych w kilku miastach i diecezjach, m. in. wrocławskiej, na budowę benedyktyńskiego klasztoru męskiego na terenie Czech.

Druk: MBV, I, s. 587-588, nr 1052.
Regest: RBM, V/2, s. 280, nr 560.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów