Rozmiar: 15909 bajtów

- 0021 -

1349, 31 I, Wrocław (Wratislavia)

sabatho ante festum Purificationis Marie Virginis Gloriose

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu (Boleslaus ... dux Slesie et dominus Bregensis), oraz Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... dux Slesie et dominus Legniczensis), oznajmiają, że obiecali Mikołajowi, opatowi, i konwentowi Św. Wincentego we Wrocławiu (circa Wratislauiam) zabezpieczyć i ochraniać dobra w Stanowicach w okręgu oławskim (bona in Arnoldsdorph Olauiensis districtus), zakupione przez konwent od Sułka z Kawic (Sulco de Kawicz).

2 pieczęcie wystawców.


Oryg: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 298.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów