Rozmiar: 15909 bajtów

- 0022 -

1349, 1 II, Świdnica

An Unsere Liebe Frau Abend

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, uwalnia rajców strzegomskich od powinności związanych z rzeźnią.

Świadkowie: jako drugi wymieniony jest Seckel von Reichenbach, zw. Albrecht.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s.1576, nr 161 c; H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Breslau 1906, I, s. 93, nr 146.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów