Rozmiar: 15909 bajtów

- 0026 -

1349, 9 II, Wrocław (Breczlaw)

an deme nechesten Montage noch deme Suntage als dy Kirche singet Circumdederunt

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge von Slezien, herre von Furstinberg und Swidnicz), oświadcza, iż za zgodą rajców świdnickich (czur Swidnicz) przekazał w zastaw mieszczanom wrocławskim: Niklosowi z Nysy (Niclos von der Nise), Ridgerowi Steynkeler, Hankowi Rote i Tilonowi Schriber (Tile), 100 grzywien z miejskich dochodów książęcych w mieście Świdnicy, zwalniając obie strony: mieszczan świdnickich i wymienionych wrocławian, od wszelkich podjętych wobec niego zobowiązań dotyczących zarówno chrześcijan, jak i Żydów. Jako gwaranci tej transakcji występują panowie: Kekel von Cirnen, bracia Ulryk (Ulrich) i Reynczk Schaff, Heynman von Reichenbach, Kuno von Ronow (Cune), Nickel von Sifridow, Tamo von Schelndorf (Thammen) i Cunczelinus, szafarz książęcy (Schafer).

Pieczęć wystawcy.


Oryg: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1349, 9 II, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów