Rozmiar: 15909 bajtów

- 0025 -

1349, 9 II, Wrocław (Breczlaw),

andeme nechesten Montage nach deme Suntage alz man singet: Circumdederunt

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge von Slezien herre von Furstinberg vnde czur Swidnicz), oświadcza, że dla ulepszenia praw udzielonych miastu Świdnicy (Swidnicz) postanawia, aby każdy, kto znieważy słowem lub czynem rajcę, przysięgłego lub sługę miejskiego, był uznany winnym przestępstwa i był sądzony według przysługującego mu prawa. W razie trudności w poskramianiu przestępców książę przyrzeka swoją pomoc. Książę zatwierdza również sąd dworski, ziemski lub miejski (houedink, lantdink oder statdink) oraz zobowiązuje sędziego dworskiego do udzielenia poręki (phandes helfe) każdemu, kto jej będzie potrzebował.

Świadkowie: Kekel von Cirnen, Hyenman von Richenbach, Ulryk (Vlrich), Reynczk Schaff, bracia, Tamo von Schelndorf (Tamme), Nickel von Sifridow, Cunczelinus książęcy pisarz krajowy, deme vir desen Brif beuoln haben.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1349, 9 II, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów