Rozmiar: 15909 bajtów

- 0027 -

1349, 11 II, Wrocław (Wracz[lavia])

fer. quarta, in crastino Scolastice Virginis

Mikołaj de Czamborndorf (Nicolaus), sędzia dworski wrocławski (Wracz[laviensis]), w zastępstwie nieobecnego Konrada de Walkenhayn (Conradus), starosty wrocławskiego, oświadcza w obecności feudałów, sędziów sądu królewskiego: Ottona de Donyn, kanclerza, Henselina de Schelndorf, Neczka zwanego Quos (Neczco), Pawła de Harta (Paulus), Henryka Calow z Pracz Odrzańskich (Henricus ... de Pracz), Stefana de Swenkenwelt (Steffanus), Hennynga Ouie, Mikołaja Schyrow (Nycolaus), Henryka de Molndorph (Henricus), Mikołaja de Burg (Nycolaus), iż Mikołaj de Setyn (Nycolaus), mieszczanin wrocławski, uzyskał na mocy przedstawionych dokumentów potwierdzenie swoich praw do dóbr Helmbolda de Luchtindorf we wsi Żórawina w okręgu wrocławskim (Serawin Wraczlaviensis districtus).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1349, 11 II, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów