Rozmiar: 15909 bajtów

- 0028 -

1349, 14 II, Wrocław

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, potwierdza sprzedaż 6 łanów czynszowych w Piskorzowie (Antiquum Piscerow), dokonaną przez Jesca Quas na rzecz wrocławskiego mieszczanina Tilca Rote.

Świadkowie: Henryk de Bebirsteyn, Boruche de Stachow, Jan de Reste - rycerze, Hanco Engilger, Niczco z Jarząbkowic (Gerzebcowicz), Jakub z Pieszyc (de Petirswalde), Jan, notariusz książęcy.


Regest: CDS, IX, s. 19, nr 124; WAP Wrocław, sygn. Rep. 68, s. 9171, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów