Rozmiar: 15909 bajtów

- 0031 -

1349, 17 II

an dem ersten Dynstage noch sente Valentinis Tage

Henze Henker, wójt dziedziczny Lwówka, oraz ławnicy potwierdzają porozumienie w sprawie spadku po rodzicach zawarte przez córki Albrechta zwanego Bogatym, a dotyczące folwarku „zu dem Höfelins”.

Świadkowie: Withe Becker, Wigil z Wlenia (von den Len), Nickil Hohn, Richil Rostfuscher, Arnold Leuwe, Rencz z Wlenia (von den Len), Mikołaj Sydeler (Niclas), Zygfryd z Bolesławca (Syfrid von den Bunczlaw).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 98, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów