Rozmiar: 15909 bajtów

- 0032 -

1349, 20 II, Wrocław

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, sprzedaje Hancowi Rote, mieszczaninowi wrocławskiemu, i jego synom Piotrowi i Janowi, 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów książęcych w Strzegomiu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s. 1543, nr 167.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów