Rozmiar: 15909 bajtów

- 0033 -

1349, 21 II, Wrocław

Sonnabend vor Fastnacht

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, postanawia, aby każdy, kto znieważy w słowny lub czynny sposób rajcę; przysięgłego lub sługę miejskiego miasta Strzegomia, był uznany winnym przestępstwa. Książę zatwierdza również sąd dworski, ziemski lub miejski, a także zobowiązuje sędziego dworskiego w Strzegomiu do udzielenia poręki każdemu, kto jej będzie potrzebował.

Świadkowie: Heckel von Zürnen, Heynmann von Reichenbach, bracia: Ulryk i Reinerz von Schaff, Konrad von Renau, Tamo von Schellendorff, Tungelinus, książęcy pisarz krajowy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s.1573, nr 161 b.
Streszczenie: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s. 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów