Rozmiar: 15909 bajtów

- 0035 -

1349, 25 II, Awinion (Avinion)

V Kal. Marcii, anno septimo

Wilhelm (Guillelmus), kardynał diakon tytularny s. Marie in Cosmedin, prosi papieża Klemensa VI o rezerwację archidiakonatu w Zemlin w diecezji Eger (Agriensis) dla magistra Piotra Begonis (Petrus), bakałarza praw, wikariusza generalnego i swego prokuratora na Węgry i Polskę, oraz o zgodę na łączenie tej godności z kanonikatem i kancelariatem wrocławskim (Wratislauiensis).

Druk: MPV, III, s. 322, nr 323.
Regest: MBV, I, s. 605, nr 1095.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów