Rozmiar: 15909 bajtów

- 0037 -

1349, 26 II, Z±bkowice (Frankinsteyn)

Quarto Kal. Marcii

Henryk de Hugewicz (Heynricus), starosta okręgu z±bkowickiego (districtus Frankinsteynensis), oznajmia, iż w wyniku zakończonego sporu pomiędzy Zygardem (Syghardus), opatem konwentu w Kamieńcu (Kamencz), i Konradem de Rybenicz, ten ostatni zrzeka się uprawnień landwójtowskich w dobrach konwentu. Jako rozjemca wymieniony jest Peiczcho de Cunczindorf.

¦wiadkowie: rycerze: Gelfrodus zwany de Stercze, Gunter zwany Zaboy (Guntherus); Mikołaj z Rękowa (Nicolaus de Ranccow), rajcy z±bkowiccy (Frankinsteyn): Truchlinus Pistor, Kerstlinus, Synderamus, Tomasz (Thoma), zięć Piotra (Petrus), Henningi oraz Niccilinus zwany Berwici, mieszczanin z±bkowicki.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 134.
Druk: CDS, X, nr 213, s. 169.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów