Rozmiar: 15909 bajtów

- 0040 -

1349, 15 III, Wrocław (ad sanctum Vincencium)

Id. Marcii

Mikołaj, opat konwentu Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... apud Wratislaviam), oznajmia, że Kliszko (Clichco), sługa konwentu, za zgodą swoich synów Mikołaja (Nicolaus) i Wacława (Wenceslaus) odstąpił Pawłowi Sagittariusowi (Paulus), wiernemu słudze, połowę ogrodu leżącego na Ołbinie (in Olbingo), pomiędzy folwarkiem (allodium) konwentu a ogrodem Pawła Rufusa. Ponadto ów Kliszko zrzekł się połowy pręta pola, które poprzednio posiadał wspólnie z Pawłem, co opat zatwierdził; natomiast Paweł zrzekł się wszelkich praw i roszczeń do innego ogrodu Kliszki, leżącego na Ołbinie w pobliżu ogrodu Marcina (Martinus) zwanego Beuer.

Świadkowie: Piotr (Petrus), podprzeor, Konrad Guffini (Conradus), poprzedni opat, Jan (Johannes), prepozyt, Mikołaj Moylsdorf (Nicolaus), Wildeman colonus konwentu z Sołtysowic (Scholtiswitz).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 300.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów