Rozmiar: 15909 bajtów

- 0044 -

1349, 23 III, Wrocław

fer. secunda post Dominicam Letare

Rajcy wrocławscy stwierdzają, iż Katarzyna (Katherina), wdowa po Ulmanie Steinkeler (Ulmannus), sprzedała swemu bratu Kristianowi z Raciborza (Kristanus de Rathebor), mieszczaninowi nyskiemu (Nissensis), 12 grzywien czynszu z dochodów miejskich, które uprzednio (w 1341 r. ?) nabyła od miasta Wrocławia.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów