Rozmiar: 15909 bajtów

- 0049 -

1349, 19 IV, Świdnica (Swidnicz)

die dominica qua canit ecclesia Quasimodo geniti

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie dominus in Furstinberg et in Swidnicz), oznajmia, iż Małgorzata (Margaretha), wdowa po Wyszku z Kazanowa (Wyscho de Schiltberg), jej synowie Ramwold (Ramuoldus) i Tamo (Thammo) oraz Wincenty (Vincencius) i Henryk (Heynricus), synowie Wincentego z Kazanowa (Vincencius de Schiltberg), sprzedali za 80 grzywien groszy praskich Henrykowi (Heynricus), mistrzowi, i konwentowi szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (in Wratislavia) 10 grzywien rocznego dochodu ze wsi Księginice Wielkie w okręgu niemczańskim (Magna Knegnicz in districtu Nympczensi), stanowiącej posag Małgorzaty. Czynsz ten, którego pobór zabezpiecza książę, płacony przez wieśniaków (ab ortulanis, incolis, rusticis ac agrorum cultoribus) wspomnianej wsi i dostarczony do Wrocławia, zostaje przez księcia nadany wymienionemu szpitalowi, wolny od jakichkolwiek obciążeń na jego rzecz.

Świadkowie: Keklo de Cyrnen, Ulryk Schaff (Vlricus), Tamo de Schellendorf (Thammo), rycerze, Kyczoldus de Hoberg, Rudger de Wiltberg (Rudigerus), Mikołaj de Sifridow (Nycolaus) i Cunczelinus, protonotariusz książęcy, qui presentia in commisso habuit.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP, Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów