Rozmiar: 15909 bajtów

- 0050 -

1349, 21 IV, Księginice Wielkie k. Jordanowa Śląskiego
(Knegnicz Magna prope Jordansmul, Nympcensis districtus)

XI Kal. Maii, hora tercia

Henryk Petri, kleryk wrocławski (Henricus ... civitatis Wratislaviensis), notariusz publiczny, oświadcza, iż w jego obecności mieszkańcy wsi Księginice Wielkie (Knegnicz), mianowicie: Mikołaj de Bork (Nicolaus), sołtys, Jawir, jego syn, Nykil Hartman, Nykil Sutor, Bartko zwany Skowronek (Barthco dictus Scofronke), Peczco Wynkeler, Piotr Doryng (Petrus), Hensil Cruse, Peczco Ebirhadt, Franczco zwany Michalke, Marcin Mache (Martinus), Fryczko zwany Peotirke, Czesław (Cesslaus), Niczco Scultetus, Nyczko Lubus, Herman Machni (Hermanus), Nikil Merkil, Jakub Pacholke (Jacobus), Bartko Sydley (Barthco), Nykil zwany Wynkeler, Heyncze Steynberg, Hensil Minnharthini, Piotr Panoske (Petir), Wojciech Ful (Woycech), Wawrzyniec Wyntirknecht (Laurencius), Peczco Pasdir, Kynast, Hanco Opilio, Wabirsco Bachorke i Wabirsco, syn Cuncza, i inni wieśniacy (villani seu rustici) zamieszkujący w tejże wsi dobra braci Ramvolda (Ramvoldus) i Tamona (Thamonus), synów Wyszka z Kazanowa (Wysco de Schilthberg), oraz ich matki Małgorzaty (Margaretha), a także Wincentego (Vincencius) i Henryka (Henricus), synów Wincentego z Kazanowa (Vincencius de Schilthberg), zwołani uderzeniem dzwonu do domu Reinbota (Reynbotho) za zgodą panów tej wsi ustanowili swym pełnomocnikiem proboszcza z Księginic Bartłomieja (Bartholomeus) w sprawie potwierdzenia sprzedaży 10 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Księginicach Wielkich, dokonanej przez w.w. na rzecz konwentu szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislavia), oraz w sprawie zobowiązania pod karą ekskomuniki dostarczenia tego czynszu do Wrocławia, a także podporządkowania ich w tej sprawie jurysdykcji biskupa wrocławskiego.

Świadkowie: Herman zwany Menczil (Hermanus), Jan Lubus (Johannes), Hanco Colonus, wieśniacy zamieszkujący inną część tejże wsi i Henryk Campanator (Henricus).

Znak notarialny i formuła uwierzytelniająca Henryka Petri.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 156.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów