Rozmiar: 15909 bajtów

- 0051 -

1349, 24 IV, Ziębice (Munstirberg)

fer. sexta proxima post diem sancti Georgii martiris

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie dominus in Munstirberg), oświadcza, iż opatka i konwent cystersek w Trzebnicy (Trebnicz) wybaczyła mu wszystkie krzywdy wyrządzone temuż konwentowi, on zaś pod karą ekskomuniki zobowiązał się unikać wyrządzania szkód w dobrach konwentu, leżących w obrębie jego księstwa.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów