Rozmiar: 15909 bajtów

- 0053 -

1349, 26 IV, Żmigród (Trachinberg)

die dominica, qua „Misericordias Domini” decantatur

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Slezie et dominus Olsniensis), stwierdza, iż Piotr, mieszczanin z Prusic (Petrus civis de Prusnicz), sprzedał Jachnicowi z Piotrowiczek 1 łan z folwarku (allodium) Zachnicona, położonego na terenie Piotrowiczek w okręgu trzebnickim (Petirwicz, Trebniczensis districtus). Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Creniuicz; Nabusco Liswicz, Rabuscho Ecilsdorf, Mikołaj Cossenow, Bartusco Sacalow. Datum per manus Jana Remundi, notariusza książęcego.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 63, nr 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów