Rozmiar: 15909 bajtów

- 0055 -

1349, 27 IV

fer. secunda post dominicam gua cantatur Domino salvatorii Misericordia Domini

Wincenty z Kazanowa (Vincentius de Schiltberg) ustanawia Bartłomieja (Bartholomeus), proboszcza z Księginic Wielkich (Magna Knegnicz), swoim pełnomocnikiem wobec oficjała wrocławskiego w sprawie dotyczącej sprzedaży 10 grzywien rocznego czynszu szpitalowi Św. Macieja we Wrocławiu, reprezentowanemu przez mistrza Henryka (Henricus) i przeora Jana (Johannes), oraz w sprawie poddania go w związku z powyższym jurysdykcji kościelnej.

Świadkowie : Menczelinus Swodelyn, Reybotus, Pastirko, Jan Lupus (Johannes), Daniko.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac. WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 158.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów