Rozmiar: 15909 bajtów

- 0056 -

1349, 28 IV

Wacław, książę legnicki (?), za zgodą swego brata Ludwika, przekazuje miastu Legnicy pod zastaw 700 grzywien, kopalnię mikołajowicką.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów