Rozmiar: 15909 bajtów

- 0058 -

1349, 2 V, Wrocław (Wratislauia, in conventu fratrum premissorum)

in crastino sanctorum Philippi et Jacobi

Agnieszka de Palow (Agnes), opatka klarysek wrocławskich (Wratislauia), stwierdza, że siostra Katarzyna z Brzegu (Katherina de Brega) sprzedała konwentowi 1 grzywnę rocznego czynszu wypłacanego na ręce prokuratora tego konwentu Jana z Maniowa (Johannes de Manow). Po śmierci tejże Katarzyny 1/2 grzywny pozostaje przy konwencie, druga zaś połowa winna być przekazana franciszkanom.

Świadkowie : Jan, prokurator klarysek (Johannes), brat Girhardus i brat Mikołaj z Oławy (Nicolaus de Olauia), franciszkanie.


Druk: MGF, I, s. 53, nr 175.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów