Rozmiar: 15909 bajtów

- 0060 -

1349, 7 V, Nysa (Nysa)

Non. Maii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), oświadcza, iż w jego obecności Mikołaj (Nicolaus) i Szymko (Symko), niegdyś wójtowie nyscy (advocati in Nysa), zeznali, że ich ojciec Jan (Johannes), były wójt w Nysie (Nysa), nadał na rzecz kaplicy św. Wawrzyńca - na jej oświetlenie - w kościele parafialnym w Nysie 1/2 grzywny czynszu z kramu naprzeciwko klasztoru franciszkańskiego, a po śmierci Katarzyny z Jasienicy Dolnej (Katherina de Hermansdorph) 1/2 ławy szewskiej usytuowanej naprzeciw targu rybnego oraz 7 1/2 groszy z jatki mięsnej naprzeciw targu świńskiego. Siostra w.w. Herborgim, wdowa po Hermanie de Borsnicz (Hermannus), nadała kapelanowi tej kaplicy 1/2 wiardunku z ławy chlebowej naprzeciw bramy ziębickiej (Munsterbergensis) i 1 wiardunek z takiejż ławy naprzeciw targu rybnego.

Świadkowie: Otto de Donyn, kanonik wrocławski, Ramwoldus Scho[sche], Wroczko z Kurzątkowic (Kurzantkouicz), marszałek biskupi, Cunczko de Muschczyn, Mikołaj z Wójcic (Nicolaus de Woyczycz) wójt nyski (Nysensis), Szymko z Bielic (Symko de Belicz) i Konrad (Conradus), prepozyt kościoła Św. Idziego we Wrocławiu qui presentia habuit in commisso.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii miejskiej w Nysie, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów