Rozmiar: 15909 bajtów

- 0061 -

1349, 8 V

an dem achten tage sende Walpurgen tage

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, wyznacza Alberta von Hokinburn, swego wuja, Heincza von Richinbach i Jana Budow jako taksatorów swej posiadłości Rosenow, wraz z folwarkiem, który odstępuje za długi grafowi Maciejowi z Trenczyna.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen von Reichenbach, I, s. 33, nr 148.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów