Rozmiar: 15909 bajtów

- 0064 -

1349, 13 V, Wrocław (in curia episcopali Wratislaviensis)

indictione secunda, III Id. Maii

Jan, syn zmarłego Guntera z Nysy (Johannes quondam Guntheri de Nysa), notariusz publiczny, stwierdza, iż w jego obecności scholastyk wrocławski Henryk (Henricus), uczynił Henryka de Bancz (Henricus), archidiakona legnickiego (Legnicensis) i kanonika wrocławskiego, swym pełnomocnikiem w sprawie przekazania kierownictwa szkoły przy kościele Św. Piotra i Pawła w Legnicy (Legnicz) magistrowi Idziemu (Egidius), byłemu rektorowi szkoły w Środzie Śl. (Nouum Forum), a obecnie rektorowi szkoły w Złotoryi (Golthberg).

Świadkowie: wikariusze wrocławscy: Jan zwany Polonus (Johannes dictus Polonus), Wacław (Wenceslaus) oraz prezbiter Andrzej z Sandomierza (Andreas de Sandomiria).

Znak notarialny i formuła uwierzytelniająca Jana Guntheri.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 39.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 114-115, nr 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów