Rozmiar: 15909 bajtów

- 0065 -

1349, 16 V, Bolków

Bolko, książę świdnicki, zezwala radzie miejskiej w Jaworze na zastawienie dochodów.

Regest: Z. f. G. Schl., t. 9, s. 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów