Rozmiar: 15909 bajtów

- 0080 -

1349, 13 VI, Awinion

Papież Klemens VI udziela Bolesławowi, synowi księcia Kazimierza cieszyńskiego, prowizji na kanonikat wrocławski z ekspektatywą na prebendę.

Regest: MBV, I, s. 618, nr 1124.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów